Valéria Juríčková


Ukrajinská literatúra na Slovensku (1945-1989)ISBN 978-80-555-0504-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

6
  
VÝCHODISKÁ
6
  
SUJETOVÉ MODELY
9
  
GÝČ V UMENÍ – UMENIE GÝČA
12
  
SAKRALIZÁCIA TOTALITARIZMU
17

21
  
SLOVENSKÝ SPOLOČENSKO-KULTÚRNY PRIESTOR
21
  
UKRAJINSKÝ SPOLOČENSKO-KULTÚRNY PRIESTOR
24
  
VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ
26
  
LITERÁRNY ŽIVOT RUSÍNOV-UKRAJINCOV
27

33
  
UKRAJINSKÁ LITERATÚRA 50. ROKOV 20. STOROČIA NA SLOVENSKU
33
  
DEBUTANTI 60. ROKOV 20. STOROČIA V SLOVENSKOM LITERÁRNOM PRIESTORE
38

43

59
  
KOLEKTÍVNE zborníky
59
  
UKRAJINSKÉ PERIODIKÁ na Slovensku
60
  
VYDAVATEĽSTVO ukrajinskej literatúry
61
  
INŠTITÚCIE, ORGANIZÁCIE, SPOLKY
61

64
  
FEDIR LAZORYK
64
  
IVAN MACYNSKYJ
66
  
STEPAN HOSTYŇÁK
70
  
JOSYF ZBIHLEJ
76
  
MÁRIA ŇACHAJOVÁ
79

87
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020