Ján Junger, Klaudia Zusková


Pohybové programy pre všetkých alebo Ty, Ja a všetci spoluISBN 80-88885-32-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list

  

3

  

4

5

7

10

11

12

17
  
Strečing
18
  
Joga - pozdrav slnku
21

27
  
Kondičná chôdza
27
  
Rekreačný beh
27
  
Rekreačná cyklistika
29
  
Plávanie a aquagymnastika
29
  
Kondičné posilňovanie
32
  
Individuálne posilňovanie
32
  
Posilňovanie vo dvojici
38
  
Cvičenia pri bolestiach chrbtice
53

58
  
Pohybové hry pre rodiny
58
  
Gymnastické cvičenia s deťmi
63

66
  
Rozcvičenie
67
  
Cvičenie s netradičným náčiním
69
  
Relaxácia
73

74

75
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019