Alena Kačmárová (ed.)


English Matters II

(a Collection of Papers by the Institute of British and American Studies Faculty)ISBN 978-80-555-0439-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
3
  
4
  
  
LINGUISTICS
6
13
20
30
  
  
LITERATURE
36
41
47
55
  
  
ENGLISH LANGUAGE TEACHING
63
70
75
82
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020