Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
ŠTEFAN PRUŽINSKÝUČENIE SV. AP. JAKUBA O UČITEĽSKOM POVOLANÍ, JAZYKU A MÚDROSTI
(Exegéza JK 3. kap.)
PBF
KRYŠTOF PULECZÁKLADY HEBREJSKEJ GRAMATIKY
k štúdiu biblických náuk
PBF
RITA RAFAJLOVIČOVÁFROM PHRASES TO CLAUSES AND SENTENCES
A student’s grammar book and workbook
FF
LENKA REGRUTOVÁ (ED.)20 ROKOV MEDIÁLNYCH ŠTÚDIÍ V PREŠOVE
FF
KVETOSLAVA REPKOVÁLEGITIMITA A PRAMENE SOCIÁLNYCH INTERVENCIÍ
v kontexte sociálnej práce
FF
KVETOSLAVA REPKOVÁPOLITIKA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
(v kocke)
FF
ANNA RITLYOVÁA SHORT SURVEY OF SLOVAK HISTORY
FF
ANNA RITLYOVÁA SHORT SURVEY OF SLOVAK HISTORY
FF
MARTIN ROVŇÁKDATABÁZOVÉ A INFORMAČNÉ SYSTÉMY PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
FM
RADOSLAV RUSŇÁKMODERNÁ ROZPRÁVKA A JEJ DETSKÁ RECEPCIA
PF
JURAJ RUSNÁK (ED.)MÉDIÁ A TEXT 4
FF
JURAJ RUSNÁKELEKTRONICKÝ MEDIÁLNY TEXT A DETSKÉ PUBLIKUM
FF
PAVEL RUŽBARSKÝANTROPOMOTORIKA PRE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TELESNÁ VÝCHOVA, TRÉNERSTVO A ŠPORT PRE ZDRAVIE
FS
ĽUBICA RYBÁROVÁSTAROSTLIVOSŤ O NOVORODENCA
FZO
ĽUBICA RYBÁROVÁZÁKLADY VÝSKUMU
FZO
MÁRIA SAČKOVÁUČEBNÉ TEXTY Z LOGIKY I.
(aristotelovská logika, výroková logika, dejiny logiky)
FF
ALENA SEDLÁKOVÁARTETERAPIA A SVET VÝTVARNÝCH ODPOVEDÍ
PF
ALENA SEDLÁKOVÁVÝTVARNÉ UMENIE OD DRUHEJ POLOVICE XX. STOROČIA DOTERAZ A AXIOLOGICKO-POETOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ PRE EDUKÁCIU DETÍ UMELECKOU ILUSTRÁCIOU NA 1. STUPNI ZÁKLADNEJ ŠKOLY
PF
ALENA SEDLÁKOVÁVÝTVARNÝ PREJAV A POETIKA
PF
MICHAELA SEPEŠIOVÁPROFESIJNÉ KOMPETENCIE UČITEĽA CLIL V PRIMÁRNEJ EDUKÁCII
FF