Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
JANA KESSELOVÁEPIŠTOLY O JAZYKU A JAZYKOVEDE
Zborník štúdií venovaný doc. PhDr. FRANTIŠKOVI RUŠČÁKOVI, CSc., pri príležitosti životného jubilea
FF
JANA KESSELOVÁREGISTRE JAZYKA A JAZYKOVEDY (I)
Na počesť Daniely Slančovej
FF
JANA KESSELOVÁREGISTRE JAZYKA A JAZYKOVEDY (II)
Na počesť Daniely Slančovej
FF
JANA KESSELOVÁ FUNKČNO-SÉMANTICKÁ KATEGÓRIA RELAČNOSŤ V RANEJ ONTOGENÉZE REČI DIEŤAŤA HOVORIACEHO PO SLOVENSKY
FF
DANA KISEĽÁKOVÁRISK CONTROLLING IN THE ENTREPRENEURSHIP IN THE EUROPEAN UNION - THEORY AND MANAGERIAL PRACTICE
Controlling rizík podnikania v EÚ v teórii a v praxinekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č.1/0054/14
FMEO
DANA KISEĽÁKOVÁCONTROLLING RIZÍK PODNIKANIA V MODELOCH OVPLYVŇUJÚCICH VÝKONNOSŤ A PROGNÓZOVANIE RIZÍK V EÚ
Controlling of business risk in models influencing the performance and prognosis of risk in the EU
FMEO
DANA KISEĽÁKOVÁENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT AND INVESTMENT TO INCREASE EFFICIENCY OF MANAGEMENT DECISION - MAKING PROCESSES IN THE EU IN THEORY AND PRACTICEMANAŽMENT PODNIKATEĽSKEJ VÝKONNOSTI A
nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0791/16 „Moderné prístupy zvyšovania podnikateľskej výkonnosti a konkurencieschopnosti s využitím inovatívneho modelu - Enterprise Performance Model pre zefektívnenie manažérskeho rozhodovania“
FMEO
DANA KISEĽÁKOVÁMANAŽÉRSKE PRÍSTUPY K RIADENIU PODNIKATEĽSKEJ VÝKONNOSTI SO ZAMERANÍM NA MODELY ZVYŠOVANIA VÝKONNOSTI
Managerial approaches to entrepreneurial performance management focusing on new performance enhancing models
FMEO
MARTIN KLIMOVIČTVORIVÉ PÍSANIE V MLADŠOM ŠKOLSKOM VEKU
PF
JÁN KMECZÁKLADY AKÚTNEJ KARDIOLÓGIE PRE ZÁCHRANÁROV
FZO
JÁN KMECFARMAKOLOGICKÝ MANUÁL AKÚTNEJ MEDICÍNY PRE ZÁCHRANÁRA
FZO
PETER KMEŤŽIVOT A DIELO JÁNA ÁMOSA KOMENSKÉHO
Vybrané problémy
FHPV
PETER KOCÁKEX LIBRIS
Sprievodca po svete Ex librisu pre zberateľov a začínajúcich autorov, nádejných tvorcov Ex libris
FHPV
PETER KOCÁKGRAPHIA
Grafika a čínska kaligrafia 2009-2015 Autorský katalóg
FF
KAMILA KOCIOVÁZÁZNAMNÍK KLINICKEJ PRAXE I.
FZO
KAMILA KOCIOVÁZÁZNAMNÍK KLINICKEJ PRAXE II.
FZO
VLADIMÍR KOCVÁRAKTUÁLNE OTÁZKY PRAKTICKÉHO BOHOSLOVIA V PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI
PBF
VLADIMÍR KOCVÁRPRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ I.
Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej konferencie Prešov, 5. máj 2009
PBF
VLADIMÍR KOCVÁRPRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ
Zborník 3. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou, 6. apríla 2011
PBF
VLADIMÍR KOCVÁRPRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ
Zborník príspevkov zo IV. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou Prešov, 21. marec 2012
PBF