Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
JANA MIGAŠOVÁMETAMORFÓZY, TRANSFORMÁCIE A VEKTORY POSUNU CENTRA A PERIFÉRIE V PRIESTOROCH UMENIA A KULTÚRY
FF
JURAJ MIHALČÍNKOORDINAČNÉ SCHOPNOSTI SPÁJANIA POHYBOVÝCH ČINNOSTÍ
FS
JURAJ MIHALČINKOORDINAČNÁ SCHOPNOSŤ SPÁJANIA POHYBOV AKO PRVOK AGILITY FUTBALISTOV
FS
GABRIELA MIHALKOVÁROMANTIZMUS V LITERÁRNOHISTORICKEJ A INTERPRETAČNEJ REFLEXII
FF
GABRIELA MIHALKOVÁŽÁNRE SLOVENSKÉHO LITERÁRNEHO ROMANTIZMU
FF
EVA MICHAELIREGIONÁLNA GEOGRAFIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
FHPV
JANA MICHALČÍKOVÁPROCES VÝUČBY KONZEKUTÍVNEHO TLMOČENIA NA BAKALÁRSKOM STUPNI ŠTÚDIA ŠPECIFICKY SO ZAMERANÍM NA ŠPANIELSKY JAZYK
FF
MARCELA MICHÁLKOVÁINSIGHTS INTO GENDER A/SYMMETRY IN SLOVAK
FF
WIOLETTA MIKUĽÁKOVÁREHABILITAČNÉ OŠETROVATEĽSTVO
FZO
GABRIELA MIKULÁŠKOVÁZÁKLADY KVALITATÍVNEHO VÝSKUMU A DISKURZÍVNEJ ANALÝZY
FF
MAREK MITKASTREDOEURÓPSKA PRÓZA MODERNY: POETOLOGICKÝ A PERSONÁLNY KONCEPT
FF
MAREK MITKAINTERPRETAČNÝ KĽÚČ K SLOVENSKEJ A ČESKEJ MODERNEJ PRÓZE: BIOGRAFICKÉ PENZUM A METODIKA ANALÝZY TEXTOV
FF
MAREK MITKAINTERPRETAČNÝ KĽÚČ K POĽSKEJ A MAĎARSKEJ MODERNEJ PRÓZE: BIOGRAFICKÉ PENZUM A METODIKA ANALÝZY TEXTOV
FF
MAREK MITKAPOETIKA TEXTU A METADISKURZÍVNOSŤ V STREDOEURÓPSKYCH LITERATÚRACH TROCH STOROČÍ
FF
ĽUDMILA MIŽENKOVÁKVALITNÁ OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ – ZÁKLADNÝ PREDPOKLAD KVALITY ŽIVOTA PACIENTOV
FZO
JÁN MOJDISDEJINY NOVOVEKU OD ZÁMORSKÝCH OBJAVOV PO VEĽKÚ FRANCÚZSKU REVOLÚCIU
FF
JÁN MOJDISOD VEĽKEJ FRANCÚZSKEJ REVOLÚCIE PO „VEĽKÚ VOJNU“
Vybrané kapitoly z dejín novoveku II.
FF
MARCEL MOJZEŠ (ED.)CHRÁM V BYZANTSKEJ TRADÍCII
Zborník príspevkov z medzináraodnej vedeckej konferencie, GTF PU v Prešove, 24.10.2006
GTF
SLÁVKA MROSKOVÁMANUÁL PEDIATRICKEJ DOKUMENTÁCIE PRE ŠTUDENTOV FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA PU
FZO
MARTINA MUCHOVÁPRINCÍPY MANAŽÉRSTVA KVALITY A ICH DOPAD NA KVALITU, NÁKLADY A ČAS AKO FAKTORY
FMEO