Oldřich Chytil (ed.), Tatiana Matulayová (ed.)


Výzvy pre sociálne profesie v modernej spoločnosti

Zborník príspevkovISBN 978-80-555-0336-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
  
3
  
5
  
7
  
Content / Plenary session
9
10
25
  
I Dôsledky modernizácie pre pomáhanie (Consequences of Modernisation for Helping)
43
44
60
72
82
94
107
119
139
  
II Spoločenská zodpovednosť sociálnych vzdelávateľov / (Social Responsibility of Social Educators)
148
149
174
  
Dobrovolnictví, jako prostředek rozvoje odborných kompetencí ve zdravotně sociální oblasti
Jaroslava Eisertová, Zuzana Bursová, Marie Chlopčíková, Jolana Ročňová
199
211
222
236
  
III Nové cieľové skupiny sociálnej práce / (New Target Groups for Social Work)
246
247
255
269
278
285
295
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020