Oldřich Chytil (ed.), Tatiana Matulayová (ed.)


Výzvy pre sociálne profesie v modernej spoločnosti

Zborník príspevkovISBN 978-80-555-0336-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
  
3
  
5
  
7
  
Content / Plenary session
9
10
25
  
I Dôsledky modernizácie pre pomáhanie (Consequences of Modernisation for Helping)
43
44
60
72
82
94
107
119
139
  
II Spoločenská zodpovednosť sociálnych vzdelávateľov / (Social Responsibility of Social Educators)
148
149
174
  
Dobrovolnictví, jako prostředek rozvoje odborných kompetencí ve zdravotně sociální oblasti
Jaroslava Eisertová, Zuzana Bursová, Marie Chlopčíková, Jolana Ročňová
199
211
222
236
  
III Nové cieľové skupiny sociálnej práce / (New Target Groups for Social Work)
246
247
255
269
278
285
295
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020