Miroslav Iľko


Obrady kresťanskej iniciácie na území Prešovskej eparchie od r. 1818

Krst a myropomazanieISBN 80-8068-332-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3

  

5

9
12
23
27
31

36
38
44
53
54
56
63

68
68
70
75

  

78
80
90
  
92
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019