Mária Imrichová (ed.), Jana Kesselová (ed.)


Jazyk je zázračný organizmus ...
Metamorfózy jazyka a jazykovedy

Zborník príspevkov venovaných prof. PhDr. Ivorovi Ripkovi, DrSc., emer. prof. PU, pri príležitosti jeho životného jubileaISBN 978-80-555-1054-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
7

9

12

24

  

40

58

79

102

119

132

148

161

176

190

200

215

234

248

263

276

286

302

312
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020