Klaudia VALDMANOVÁ


English for Dental HygienistsISBN 978-80-8068-775-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list

  

3

  

4

5
  
UNIT 1 ORAL CARE PROVIDERS
6
  
UNIT 2 DENTAL OFFICE
10
  
UNIT 3 ORAL CAVITY
15
  
UNIT 4 TOOTH GROWTH
17
  
UNIT 5 PARTS OF TOOTH
22

24
  
UNIT 6 PLAQUE, CALCULUS AND DENTAL STAINS
26
  
UNIT 7 CARIES
29
  
UNIT 8 PERIODONTAL DISEASES
33
  
UNIT 9 NONCARIOUS DENTAL LESIONS AND INJURIES
37
  
UNIT 10 WISDOM TOOTH PROBLEM
41
  
UNIT 11 TOOTH SENSITIVIY, GUM BLEEDING, TMJ
44
  
UNIT 12 BRUXISM
47
  
UNIT 13 OTHER ORAL CONDITIONS
49

53

  
UNIT 14 APPOINTMENTS, CHECK-UPS, RECALLS

55
  
UNIT 15 TAKING HISTORY
55
  
UNIT 16 EXAMINATIONS AND CHARTING
61
  
UNIT 17 DENTAL TREATMENT
67
  
UNIT 18 ORAL HYGIENE COUNSELLING
69
  
UNIT 19 BRUSHING
72
  
UNIT 20 FLOSSING
75
  
UNIT 21 FLUORIDATION
77
  
UNIT 22 NUTRITION AND ORAL HEALTH
79
  
UNIT 23 CARE OF CHILD´S TEETH
81
  
UNIT 24 TOOTH WHITENING
87

93
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020