Zdenka Uherová (Ed.), Anna Horňáková (Ed.), Slavka Oriňáková (Ed.)


Implementácia moderných technológii do výučby odborného cudzieho jazyka

Zborník príspevkov z vedecko-odbornej konferencie konanej 29.11.2013 v rámci riešenia projektu KEGA č. 049PU-4/2012ISBN 978-80-555-1071-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
4

  
Interaktívna tabuľa v predškolskej edukácii
Franková Erika, Šepeľáková Lucia

6

21

32

39

46

55

61

67

73

85

95
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020