Slavomíra Tomášiková


Preklad odborného textu z oblasti právaISBN 978-80-555-2127-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
5

7
1.1  
Funkcie právneho jazyka
7

12
2.1  
Jazyková charakteristika vybranej textovej triedy
14
2.2  
Klasifikácia právnych textov z funkčného hľadiska
19
2.2.1  
Normatívne texty
21
2.2.2  
Rozhodnutia s aplikáciou práva
21
2.2.3  
Texty formulárov
21
2.2.4  
Informatívne texty
21

23
3.1  
Prekladateľské stratégie z funkčného hľadiska
23
3.1.1  
Dokumentárny preklad
23
3.1.2  
Inštrumentálny preklad
23
3.2  
Prekladateľské stratégie z hľadiska lexikálnej roviny
24
3.2.1  
Exotizujúci preklad
24
3.2.2  
Adaptizujúci preklad
24
3.2.3  
Zrieknutie sa prekladu
24
3.2.4  
Explikatívny preklad
24
3.2.5  
Vynechanie pojmu
25
3.3  
Teória skoposu
25
3.4  
Metóda kontrastívnej terminológie a porovnávania práva
26

33
4.1  
Kontinentálny právny systém
33
4.2  
Angloamerický právny systém
33
4.3  
Porovnanie právnych systémov
36
4.3.1  
Právny systém v Nemecku
36
4.3.2  
Právny systém na Slovensku
37
4.4  
Služobné a úradné označenie polície
38
4.4.1  
Služobné a úradné označenie polície v Nemecku
38
4.4.2  
Polícia a hodnosti na Slovensku
39
4.4.3  
Služobné a úradné označenie polície v Rakúsku
40
4.4.4  
Polícia a hodnosti vo Švajčiarsku
41
4.5  
Preklad akademických titulov
42
4.5.1  
Akademické tituly v Nemecku
43
4.5.2  
Akademické tituly v Rakúsku
44
4.5.3  
Akademické tituly vo Švajčiarsku
45

47
5.1  
Preklad vlastných mien
48
5.2  
Tvorba názvov inštitúcií v nemčine
49

51
  
Text č. 1
51
  
Úlohy
52
  
Text č. 2
53
  
Úlohy
55
  
Text č. 3
57
  
Úlohy
59
  
Text č. 4
60
  
Úlohy
61
  
Text č. 5
62
  
Úlohy
63
  
Text č. 6
64
  
Úlohy
65
  
Text č. 7
66
  
Úlohy
67
  
Text č. 8
68
  
Úlohy
69
  
Text č. 9
70
  
Úlohy
71
  
Text č. 10
72
  
Úlohy
72

73
  
Internetové zdroje
76
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020