Klaudia Valdmanová


English for Dental HygienistsISBN 978-80-555-1421-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

5
  
UNIT 1 ORAL CARE PROVIDERS
6
  
UNIT 2 DENTAL OFFICE
11
  
UNIT 3 ANATOMY OF THE ORAL CAVITY
17
  
UNIT 4 TOOTH GROWTH
21
  
UNIT 5 PARTS OF TOOTH
27

31
  
UNIT 6 PLAQUE, CALCULUS AND DENTAL STAINS
32
  
UNIT 7 CARIES
36
  
UNIT 8 PERIODONTAL DISEASES
44
  
UNIT 9 NONCARIOUS DENTAL LESIONS AND INJURIES
48
  
UNIT 10 WISDOM TOOTH PROBLEM
52
  
UNIT 11 TOOTH SENSITIVITY, GUM BLEEDING AND TEMPOROMANDIBULAR JOINT SYNDROME
55
  
UNIT 12 BRUXISM
59
  
UNIT 13 OTHER ORAL CONDITIONS
62

68
  
UNIT 14 APPOINTMENTS, CHECK-UPS AND RECALLS
69
  
UNIT 15 TAKING HISTORY
72
  
UNIT 16 EXAMINATION AND CHARTING
78
  
UNIT 17 DENTAL TREATMENT
83
  
UNIT 18 ORAL HYGIENE COUNSELLING I – BRUSHING AND FLOSSING
87
  
UNIT 19 ORAL HYGIENE COUNSELLING II - NUTRITION AND ORAL HEALTH
93
  
UNIT 20 CLIENTS WITH SPECIFIC NEEDS I – EXPECTANT MOTHERS AND CHILDREN
96
  
UNIT 21 CLIENTS WITH SPECIFIC NEEDS II - CLIENTS WITH CHRONICAL DISESES
102
  
UNIT 22 TEETH ACROSS CULTURES AND TIMELINE
107

113
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020