Zuzana Ťapajová, Eva Kovaľová, Tatiana Čarnoká


Orálna mikrobiológiaISBN 80-8068-520-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list

  

3

7

8

9
3.1  
Farbenie podľa Grama
9
3.2  
Odber a zasielanie infekčného materiálu
9
3.3  
Cytológia baktérií
10
3.4  
Stavba baktériálnej bunky
11
3.5  
Fyziológia baktérií
12
3.6  
Patogenita a virulencia baktérií
14
3.7  
Bakteriálne toxíny
15
3.8  
Kolonizácia a invázia
16

17
4.1  
Krv
18
4.2  
Zápal
19
4.3  
Úloha bunkových elementov pri zápale
19
4.4  
Imunitná odpoveď organizmu
20

25
5.1  
Ekologické faktory
27
5.2  
Tvorba plaku na povrchoch – biofilm
28
5.3  
Mikrobiálna adhézia
28
5.4  
Chronológia tvorby plaku zuba
29
5.5  
Úloha sliny pri tvorbe mikrobiálneho povlaku – plaku
30
5.6  
Úloha pelikuly pri tvorbe plaku
30
5.7  
Osídľovanie povrchu zuba baktériami
31
5.8  
Časový priebeh tvorby plaku
31

32
6.1  
Kariogénne vlastnosti
32
6.2  
Parodontopatogénne vlastnosti
32
6.3  
Cukor, plak a parodontopatie
32
6.4  
Tvorba supragingiválneho plaku
32
6.5  
Tvorba subgingiválneho plaku
35

36
7.1  
Parodontopatogénne kmene
37
7.2  
Patogénny potenciál
40
7.3  
Parodontálna diagnostika
41
7.4  
Mikrobiálna diagnostika
42
7.5  
Mikrobiologické testy
43
7.6  
Mikrobiologické testy parodontálneho vačku
45
7.7  
Indikácia mikrobiologických testov
45
7.8  
Mikrobiologická diagnostika pomocou real-TimePCR Meridol testu
46
7.9  
Parodontologická profylaxia
48
7.10  
Parodontologické ošetrenie
48
7.11  
Recall a refraktérna parodontitída
49
7.12  
Výsledky skejlingu a hladenia koreňa
49
7.13  
Zvláštnosti parodontálnej infekcie
50
7.14  
Antibiotiká v liečbe parodontu
51
7.15  
Mikrobiologické zmeny pri kombinácii skejling / hladenie koreňa a celkovom podávaní antibiotík
51
7.16  
Aplikačná forma antibiotík
52
7.17  
Orálna a subgingiválna kontrola infekcie
53
7.18  
Mechanická kontrola infekcie
54
7.19  
Implantológia
55
7.20  
Mikroorganizmy a periimplantitída
55

57
8.1  
Nešpecifická plaková hypotéza
57
8.2  
Ekologická plaková hypotéza
57
8.3  
Špecifická plaková hypotéza
57
8.4  
Úloha ústnej mikroflóry
57
8.5  
Tvorba plaku
58
8.6  
Etiológia parodontálnych ochorení
58

59
9.1  
Zubný kaz a jeho mikrobiológia
59
9.2  
Streptococcus mutans
63
9.2.1  
Oxidatívny metabolizmus
64
9.2.2  
Genetika
65
9.2.3  
Riziko kazu
65
9.3  
Actinomyces
66
9.4  
Lactobacillus
67
9.5  
Mechanická profylaxia zubného kazu
67
9.6  
Strava
68
9.7  
Profesionálna profylaxia zubného kazu
68
9.8  
Diagnostika slín
69

  

71
10.1  
Rozmnožovanie vírusov
72
10.2  
Patogenéza vírusových infekcií
73
10.3  
Imunita vírusových infekcií
74
10.3.1  
Nešpecifická rezistencia
74
10.3.2  
Špecifická rezistencia
74
10.4  
Liečba vírusových infekcií
74
10.5  
Choroby ústnej sliznice
74

76
11.1  
Rozšírenie slinnej baktérie Streptococcus mutans u matiek a ich predškolských detí
76
11.2  
Orálna flóra detí kŕmených fľašou, u ktorých sa vyskytol zubný kaz - orálna flóra u detí s „fľašovými zubami“
79
11.3  
Biovrstva – problém alebo perspektíva?
82
11.3.1  
Biovrstvy
83

86

89
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020