Ingrida Vaňková


Chapters in Business CorrespondenceISBN 978-80-555-1625-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3

6
1.1  
Subject
6
1.2  
Audience
6
1.3  
Purpose
6
1.4  
Style/Organization
6
1.4.1  
The Seven “C’s” of Style in a Nutshell
7

9
2.1  
Layout 1
9
2.1.1  
Sender´s address
9
2.1.2  
Date
10
2.1.3  
Inside address
10
2.1.4  
Attention Line
11
2.1.5  
Salutation
11
2.1.6  
Body of the letter
12
2.1.7  
Complimentary close
12
2.1.8  
Signature
12
2.2  
Layout 2
13
2.2.1  
Letterhead
13
2.2.2  
References
15
2.2.3  
Per pro
15
2.2.4  
Job title
15
2.2.5  
Enclosures
15
2.3  
Layout 3
16
2.3.1  
Private and Confidential
16
2.3.2  
Subject Title
17
2.3.3  
Copies
17
2.3.4  
Addressing envelopes
17

18
3.1  
Length
18
3.2  
Order and sequence
20
3.3  
Planning
21
3.4  
Style and Language
22
3.4.1  
Simplicity
22
3.4.2  
Courtesy
23
3.4.3  
Idioms and colloquial language
24
3.5  
Clarity
24
3.5.1  
Abbreviations and Initials
24
3.5.2  
Numbers
25
3.5.3  
Prepositions
25
3.5.4  
Accuracy
25
3.6  
Points to Remember
26

27
4.1  
Business Letter of Introduction
27
4.2  
Business Letter introducing a company to a customer
28
4.3  
Letter Selling Consumer Product
29
4.4  
Letter Selling Business Product
30
4.5  
Catalogue Letter
31
4.6  
Short letter responding to request for a professional catalogue
32
4.7  
Letter accompanying a consumer catalogue
33
4.8  
Appointment Request
34
4.9  
Letter of Interest
35
4.10  
Invitation Letter- Business Thank you Letter
36
4.11  
Appreciation Letter
37
4.12  
Memo - Business Memorandum
38

39
5.1  
Offer
39
5.1.1  
General Sample Letter of Offer
39
5.1.2  
Sample letter of offer
41
5.1.3  
Offer of Training Sessions and Seminars for a New Client
42
5.1.4  
Offer of New Assortment of Goods at Favourable Prices
44
5.1.5  
Offer of a Special Package to an Old Client
46
5.2  
Response to an Offer
48
5.2.1  
General Sample Letter of Response to an Offer - Asking for Clarification
48
5.2.2  
General Sample Letter of Response to an Offer - Declining an Offer
50
5.2.3  
Response to the Offer for Distribution – Asking for Clarification
52
5.2.4  
Response to the Offer of Training Sessions and Seminars – Preliminary Acceptance
54
5.2.5  
Responding to an Offer of New Assortment of Goods – Counter-Offer
56
5.3  
Inquiry
58
5.3.1  
Selection of New Premises for Company
58
5.3.2  
Asking for Offer on PC Based on Recommendation
60
5.3.3  
A Retailer is Looking for a Supplier
62
5.3.4  
Inquiry for Catalogue and Price List
64
5.4  
Response to Demand
66
5.4.1  
General sample Letter Answering an Inquiry
66
5.4.2  
Clearing up the Details of Received Inquiry
68
5.5  
Order
70
5.5.1  
General Sample Letter of Order
70
5.5.2  
Binding Order (Cover Letter + Oder Form)
72
5.6  
Acknowledgement of Order
76
5.6.1  
General Sample Letter of Acknowledgement of Order
76
5.6.2  
Placing an Order
78
5.6.3  
Delays in Delivery
80
5.6.4  
Supplier Sends a Substitude Article
82
5.7  
Invoice
84
5.7.1  
General Sample of Invoice
84
5.7.2  
Sample Cover Letter to the Invoice
86

88
6.1  
Purpose of Business Correspondence
88
6.2  
Essential Qualities of a Good Business Letter
90
6.3  
Types of Business Letters
91

97
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020