Marek Lukáč (ed.)


Edukácia človeka - problémy a výzvy pre 21. storočieISBN 978-80-555-0825-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3

  
HLAVNÉ REFERÁTY

9

17

21

27

34

45

  
SEKCIA Č. 1
HISTORICKÉ IDEÁLY A KONCEPCIE AKO INŠPIRÁCIA PRE EDUKÁCIU ČLOVEKA V 21. STOROČÍ

53

58

65

  
SEKCIA Č. 2
EDUKÁCIA A SOCIÁLNA KOHÉZIA

72

76

84

89

96

105

110

  
SOCIAL POLICY TOWARDS A PHENOMENON OF HOMELESSNESS
BARBARA SKOCZYŃSKA –PROKOPOWICZ

116

122

130

136

140

  
SEKCIA Č. 3
EDUKÁCIA AKO NÁSTROJ ROZVOJA KOMPETENCIÍ NEVYHNUTNÝCH PRE ŽIVOT V 21. STOROČÍ

147

153

160

166

  
INTELEKTUÁLNY KAPITÁL ORGANIZÁCIE
VLADIMÍR FRK, SILVIA LUKÁČOVÁ

174

181

  

186

190

195

200

209

217

223

229

  
OBČIANSKE KOMPETENCIE AKO SÚČASŤ ŠKOLSKEJ EDUKÁCIE
VALENTÍNA ŠUŤÁKOVÁ, JANKA FERENCOVÁ

233

240

  
WHAT OLD PEOPLE NEED NEW MEDIA FOR?
ARTUR FABIŚ, ŁUKASZ TOMCZYK

250

257

265

273

279

285

  
SEKCIA Č. 4
POZÍCIA UČITEĽA A VZDELÁVATEĽA DOSPELÝCH V DNEŠNEJ EDUKAČNEJ REALITE

292

299

304

  
ROLA CVIČITEĽA/KY SENIOROV
MARTINA LENHARDTOVÁ

314

319

324

  
SEKCIA č. 5
DIFERENCIÁCIA INŠTITUCIONÁLNEHO ZABEZPEČENIA EDUKÁCIE

333

338

343

349

358

363

373

377

  
SEKCIA Č. 6
EDUKÁCIA AKO (NE)DOCENENÝ SPOLOČENSKÝ JAV

384

391

395

402

407

413

417

425

431

Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019