Martin Lačný


Základy ekonómie pre spoločenskovedné študijné odbory

2. časť – nedokonalá konkurencia, trhy výrobných faktorov a distribúcia dôchodkovISBN 978-80-555-0872-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024