Martin Lačný, Michal Cirner


Súčasný komparatívny výskum cezhraničnej spolupráce na vonkajších hraniciach EÚISBN 978-80-555-1893-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024