Lenka Kvašňáková (ed.), Beáta Balogová (ed.)


Sociálny kapitál starnutia – prítomnosť nikdy nestarne

Zborník anotácií a abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 29. novembra 2013 v PrešoveISBN 978-80-555-0993-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
  
3

6

  
Reflexia sociálneho kapitálu starnutia – prítomnosť nikdy nestarne
BALOGOVÁ, Beáta, Doc., PhDr., PhD., mim. prof.

6

7

  
Možnosti rozvoje sociálního kapitálu seniorů
BEDNAŘÍKOVÁ, Iveta, Doc., PhDr., PhD., SPÁČILOVÁ, Simona, Mgr.

7

  
Proces starnutia a staroby vo svetle etickej reflexie
BILASOVÁ, Viera, Prof., PhDr. , CSc.

8

9

  
Emocionálne prežívanie seniorov žijúcich doma a v domove dôchodcov
BÚGELOVÁ-DUBAYOVÁ, Taťjana, Doc., PhDr., CSc.

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

15

16

17

  
Starorodičovská generácia z pohľadu mladých ľudí
KURINCOVÁ, Viera, PhDr., CSc., prof.

17

18

18

  

19

19

20

  

20

21

  
Duchovný rozmer života seniorov
RAČEKOVÁ, Katarína, PhDr., PhD.

21

22

23

  
Skúsenosť ako súčasť sociálneho kapitálu
ŠLOSÁR, Dušan, Doc., JUDr., Mgr., PhD.

24

24

25

  
Social capital of flood victims
WILK, Sławomir, PhD.

25

26

26

  
Prínos umeleckej literatúry do času zrelosti
ŽEMBEROVÁ, Viera, prof., PhDr., CSc.

27

27

  
Vzájemné interakce mezi prarodiči a vnoučaty
ŽUMÁROVÁ, Monika, PaedDr., PhD.

28
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020