Silvia Lukáčová (ed.), Oksana Samoilenko (ed.)


PREGRADUÁLNA PRÍPRAVA PROFESIONÁLOV V OBLASTI VZDELÁVANIA DOSPELÝCHISBN 978-80-555-2079-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
5

16

29

37

48

59

71

81

87

102

109

121

135

150

161

171

180

191

201

212

226

244

256

262

270

281

294
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020