Silvia Lukáčová (ed.), Oksana Samoilenko (ed.)


PREGRADUÁLNA PRÍPRAVA PROFESIONÁLOV V OBLASTI VZDELÁVANIA DOSPELÝCHISBN 978-80-555-2079-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
5

16

29

37

48

59

71

81

87

102

109

121

135

150

161

171

180

191

201

212

226

244

256

262

270

281

294
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019