Martin Lačný


Základy ekonómie pre spoločenskovedné študijné odbory

1.časť - trhový mechanizmus a správanie ekonomických subjektovISBN 978-80-555-0689-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024