Rút Lenková


Aerobik jeho charakteristika, význam a prínosISBN 978-80-555-0188-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list

  

3

  

5

  

6
1.1  
Charakteristika aerobiku
6
1.1.2  
História aerobiku
7
1.1.3  
Druhy a formy aerobiku
9
1.1.4  
Ciele aerobiku
15
1.1.5  
Cvičebné pomôcky
16
1.2  
Zásady zostavenia pohybových programu aerobiku
16
1.3  
Zdravotné účinky aerobných cvičení
18
1.3.1  
Zloženie tela
19
1.3.2  
Oporno – pohybový aparát
22
1.3.3  
Dýchací systém
24
1.3.4  
Srdcovo – cievny systém
24
1.3.5  
Vegetatívny nervový systém
26

27
2.1  
Názvoslovie
27
2.2  
Štruktúra cvičebnej lekcie
34
2.3  
Metodické postupy nácviku choreografií aerobiku
35
2.4  
Motorické učenie v aerobiku
42
2.5  
Výber hudby
43
2.6  
Osobnosť inštruktora aerobiku
44
2.7  
Bezpečnosť pri cvičení
46

50
3.1  
Predškolský vek
50
3.2  
Mladší a starší školský vek
52
3.3  
Dospievanie
53
3.4  
Dospelosť
54
3.4.1  
Návrh cvičebných lekcií aerobiku
55
3.5  
Staroba
65

66
4.1  
Funkcia svalov a svalových skupín pri základnom anatomickom postavení
66
4.2  
Posilňovanie veľkých svalových skupín – základné znalosti
67
4.3  
Cielene posilňovacie cvičenia
70
4.4  
Dyna band– dynamická guma
75

81
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020