Róbert ŠTEFKO, Ivana ŠINDLERYOVÁ


Prípadové štúdie z marketinguISBN 80-8068-431-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž
UPOZORNENIE!
Na žiadosť autora / autorov bol dokument vyradený z fondu digitálnej knižnice UK PU.