Anton Takáč


Fenomén slovanstva a jeho reflexie vo filozofickom a politickom myslení na Slovensku v 19. storočíISBN 80-8068-454-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024