Róbert Štefko (ed.)


Analytický pohľad na základné súvistosti z výzvy regionálneho rozvoja v slovenských podmienkach

Zborník vedeckých štúdií z výskumného grantu VEGA č. 1/1406/04ISBN 80-8060-390-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024