Slávka Tomaščíková


Television News Discourse

Textbook for mass media communication coursesISBN 80-8068-393-X


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
3
5
  
  
U N I T S

9
  
Functions and characteristics of mass media
  
Discourse of mediated interaction

20
  
Television news as message
  
Television news journalism in Britain and Slovakia

32
  
Structure and duration of television news bulletin
  
Content profile and news values

49
  
Interaction types vs. genres of television news
  
Category of foreign / home in television news

60
  
Roles and specifics of visual and verbal modes
  
Info and drama elements in visual and verbal modes

69
  
Functions, characteristics and elements of non-news item sequences
  
Visual and verbal modes of non-news item discourse, info and drama elements

86
  
Attributes of first and last items in television news bulletins
  
Properties of visual and verbal modes in news items

98
  
Theories and research into mass media discourse
  
Presentation materials for students

107
  
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020