Marek Tomášik


Reshuffled Lyrics

A Comparative Study of Christina Rossetti’s ‘Remember’ and Robert Smith’s ‘Treasure’ based on Jan Firbas’ Theory of Functional Sentence PerspectiveISBN 978-80-555-0971-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
4
5
8
9
  
Summary
50
51
  
Summary
86
87
  
Summary
138
140
  
Summary
157
159
164
  
Abbreviations:
171
  
172
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020