Slavomíra Tomášiková


Preklad právnych textov z nemeckého do slovenského jazykaISBN 978-80-555-1187-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
5

7
1.1  
Funkcie právneho jazyka
7
1.2  
Klasifikácia typov textov / textových tried z jazykovedného hľadiska
11
1.3  
Jazyková charakteristika vybranej textovej triedy
14
1.4  
Klasifikácia právnych textov z funkčného hľadiska
19
1.4.1  
Normatívne texty
20
1.4.2  
Rozhodnutia s aplikáciou práva
20
1.4.3  
Texty formulárov
21
1.4.4  
Informatívne texty
21

22
2.1  
Prekladateľské stratégie z funkčného hľadiska
22
2.1.1  
Dokumentárny preklad
22
2.1.2  
Inštrumentálny preklad
22
2.2  
Prekladateľské stratégie z hľadiska lexikálnej roviny
23
2.2.1  
Exotizujúci preklad
23
2.2.2  
Adaptizujúci preklad
23
2.2.3  
Zrieknutie sa prekladu použitím termínu východiskového jazyka
23
2.2.4  
Explikatívny preklad
23
2.2.5  
Vynechanie pojmu
24
2.3  
Teória skoposu
24
2.4  
Metóda kontrastívnej terminológie a porovnávania práva
25

32
3.1  
Kontinentálny právny systém
32
3.2  
Angloamerický právny systém
32
3.3  
Porovnanie právnych systémov
35
3.3.1  
Právny systém v Nemecku
35
3.3.2  
Právny systém na Slovensku
36
3.3.3  
Právny systém v Rakúsku
37
3.3.4  
Právny systém vo Švajčiarsku
38
3.4  
Organizácia súdnictva
39
3.4.1  
Organizácia súdnictva na Slovensku
39
3.4.2  
Organizácia súdnictva v Nemecku
40
3.4.3  
Súdnictvo v Rakúsku
42
3.4.4  
Súdnictvo Švajčiarskej konfederácie
43
3.5  
Služobné a úradné označenie polície
44
3.5.1  
Služobné a úradné označenie polície v Nemecku
44
3.5.2  
Polícia: hodnosti na Slovensku
45
3.5.3  
Služobné a úradné označenie polície v Rakúsku
45
3.5.4  
Polícia: hodnosti vo Švajčiarsku
46
3.6  
Preklad akademických titulov
47
3.6.1  
Akademické tituly v Nemecku
49
3.6.2  
Akademické tituly v Rakúsku
50
3.6.3  
Akademické tituly vo Švajčiarsku
51
3.7  
Preklad geografických názvov
51
3.8  
Preklad vlastných mien
53
3.9  
Tvorba názvov inštitúcií v nemčine
54

56
4.1  
Text 1a)
56
4.1.1  
Prekladateľská analýza textu
57
4.1.2  
Text 1 b)
58
4.2  
Text 2 a)
59
4.2.1  
Prekladateľská analýza textu 2a)
62
4.2.2  
Text 2 b)
64
4.3  
Text 3 a)
67
4.3.1  
Prekladateľská analýza textu
69
4.3.2  
Text 3 b)
71
4.4  
Text 4 a)
74
4.4.1  
Prekladateľská analýza textu 4 a)
76
4.4.2  
Text 4 b)
78
4.5  
Text 5 a)
80
4.5.1  
Prekladateľská analýza textu 5 a)
82
4.5.2  
Text 5 b)
84
4.6  
Text 6 a)
85
4.6.1  
Prekladateľská analýza textu 6 a)
86
4.6.2  
Text 6 b)
87

  

89
96
98
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020