Peter Šturák


Prierez dejinami Gréckokatolíckej cirkvi na SlovenskuISBN 80-8068-157-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
2
3
4
6
8
9
10
12
13
18
20
21
23
25
28
29
33
36
43
46
57
64
66
78
86
  
96
97
  
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019