Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2022
(Kompletná bibliografia)
UK
PETER HAĽKOUNINFOS 2020
Zborník z online konferencie
UK
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2021
(Kompletná bibliografia)
UK
JURAJ BAČASNAHY A VÝSLEDKY
UK
ZUZANA BREZNOŠČÁKOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY ZA ROK 1997
UK
ZUZANA BREZNOŠČÁKOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 1998
UK
ZUZANA BREZNOŠČÁKOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 1999
UK
ZUZANA BREZNOŠČÁKOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2000
UK
ZUZANA BREZNOŠČÁKOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2001
UK
ZUZANA BREZNOŠČÁKOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2002
UK
ZUZANA BREZNOŠČÁKOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2003
UK
ZUZANA BREZNOŠČÁKOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2004
UK
ZUZANA BREZNOŠČÁKOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2005
UK
PETER HAĽKOUNINFOS 2011
Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
UK
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2006
UK
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2007
UK
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2008
UK
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2009
UK
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2010
UK
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2011
UK