Zuzana Breznoščáková (ed.), Peter Haľko (ed.)


Publikačná činnosť pracovníkov Prešovskej univerzity v Prešove za rok 1999ISBN 80-88885-88-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
  
7
8
  
Filozofická fakulta PU
8
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
89
  
Pedagogická fakulta PU
171
  
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta PU
191
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
207
214
  
Filozofická fakulta PU
215
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
228
  
Pedagogická fakulta PU
236
  
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta PU
239
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
240
  
247
  
Príl. č. 1: Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov Prešovskej univerzity za rok 1999
248
  
Príl. č. 2: Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov Prešovskej univerzity za rok 1998
250
  
Príl. č. 3: Kódy kategórií dokumentov publikačnej činnosti
252
254
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020