Zuzana Breznoščáková (ed.), Peter Haľko (ed.)


Publikačná činnosť pracovníkov Prešovskej univerzity v Prešove za rok 1998ISBN 80-88722-82-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
  
5
6
  
Filozofická fakulta PU
6
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
75
  
Pedagogická fakulta PU
168
  
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta PU
188
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
204
206
208
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020