Zuzana Breznoščáková (ed.), Peter Haľko (ed.)


Publikačná činnosť pracovníkov Prešovskej univerzity v Prešove za rok 1998ISBN 80-88722-82-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
  
5
6
  
Filozofická fakulta PU
6
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
75
  
Pedagogická fakulta PU
168
  
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta PU
188
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
204
206
208
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020