Zuzana Karnišová (ed.), Peter Haľko (ed.)


Publikačná činnosť pracovníkov Prešovskej univerzity v Prešove za rok 2011ISBN 978-80-555-0629-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5
7
  
Filozofická fakulta PU
8
  
Gréckokatolícka teologická fakulta PU
158
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
190
  
Fakulta manažmentu PU
250
  
Pedagogická fakulta PU
313
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
354
  
Fakulta športu PU
392
  
Fakulta zdravotníckych odborov PU
400
  
Celouniverzitné pracoviská PU
431
447
  
Filozofická fakulta PU
448
  
Gréckokatolícka teologická fakulta PU
471
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
474
  
Fakulta manažmentu PU
481
  
Pedagogická fakulta PU
484
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
492
  
Fakulta športu PU
494
  
Fakulta zdravotníckych odborov PU
495
  
Celouniverzitné pracoviská PU
499
  
503
  
Príl. č. 1: Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov PU za rok 2011
504
  
Príl. č. 2: Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov PU za rok 2010
506
  
Príl. č. 3: Kódy kategórií dokumentov publikačnej činnosti
508
511
  
540
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020