Zuzana Breznoščáková (ed.), Peter Haľko (ed.)


Publikačná činnosť pracovníkov Prešovskej univerzity v Prešove za rok 2005ISBN 80-8068-476-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
  
4
7
  
Filozofická fakulta PU
8
  
Gréckokatolícka teologická fakulta PU
114
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
127
  
Fakulta manažmentu PU
207
  
Pedagogická fakulta PU
224
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
268
  
Fakulta športu PU
294
  
Fakulta zdravotníctva PU
301
  
Ústav regionálnych a národnostných štúdií PU
314
  
Univerzitná knižnica PU
317
319
  
Filozofická fakulta PU
320
  
Gréckokatolícka teologická fakulta PU
339
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
342
  
Fakulta manažmentu PU
354
  
Pedagogická fakulta PU
356
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
361
  
Fakulta športu PU
363
  
Fakulta zdravotníctva PU
366
  
369
  
Príl. č. 1: Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov PU za rok 2005
370
  
Príl. č. 2: Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov PU za rok 2004
372
  
Príl. č. 3: Kódy kategórií dokumentov publikačnej činnosti
374
377
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020