Zuzana Breznoščáková (ed.), Peter Haľko (ed.)


Publikačná činnosť pracovníkov Prešovskej univerzity v Prešove za rok 2000ISBN 80-8068-063-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
  
7
8
  
Filozofická fakulta PU
8
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
92
  
Pedagogická fakulta PU
193
  
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta PU
222
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
248
  
Ústav národnostných štúdií a cudzích jazykov PU
256
  
Univerzitná knižnica PU
258
259
  
Filozofická fakulta PU
260
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
270
  
Pedagogická fakulta PU
279
  
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta PU
282
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
284
  
285
  
Príl. č. 1: Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov Prešovskej univerzity za rok 2000
286
  
Príl. č. 2: Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov Prešovskej univerzity za rok 1999
288
  
Príl. č. 3: Kódy kategórií dokumentov publikačnej činnosti
290
292
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020