Zuzana Breznoščáková (ed.), Peter Haľko (ed.)


Publikačná činnosť pracovníkov Prešovskej univerzity v Prešove za rok 2003ISBN 80-8068-274-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
  
8
10
  
Filozofická fakulta PU
10
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
93
  
Pedagogická fakulta PU
188
  
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta PU
220
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
261
  
Fakulta zdravotníctva PU
276
  
Ústav národnostných štúdií a cudzích jazykov PU
283
  
Univerzitná knižnica PU
285
287
  
Filozofická fakulta PU
288
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
309
  
Pedagogická fakulta PU
323
  
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta PU
325
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
327
  
Fakulta zdravotníctva PU
329
  
Ústav národnostných štúdií a cudzích jazykov PU
330
  
333
  
Príl. č. 1: Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov Prešovskej univerzity za rok 2003
334
  
Príl. č. 2: Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov Prešovskej univerzity za rok 2002
336
  
Príl. č. 3: Kódy kategórií dokumentov publikačnej činnosti
338
341
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020