Zuzana Karnišová (ed.), Peter Haľko (ed.)


Publikačná činnosť pracovníkov Prešovskej univerzity v Prešove za rok 2006ISBN 978-80-8068-603-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
  
4
7
  
Filozofická fakulta PU
8
  
Gréckokatolícka teologická fakulta PU
93
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
110
  
Fakulta manažmentu PU
179
  
Pedagogická fakulta PU
197
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
226
  
Fakulta športu PU
244
  
Fakulta zdravotníctva PU
256
  
Ústav digitálnych kompetencií PU
267
  
Ústav regionálnych a národnostných štúdií PU
271
  
Univerzitná knižnica PU
278
279
  
Filozofická fakulta PU
280
  
Gréckokatolícka teologická fakulta PU
298
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
302
  
Fakulta manažmentu PU
312
  
Pedagogická fakulta PU
315
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
321
  
Fakulta športu PU
324
  
Fakulta zdravotníctva PU
325
  
327
  
Príl. č. 1: Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov PU za rok 2006
328
  
Príl. č. 2: Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov PU za rok 2005
330
  
Príl. č. 3: Kódy kategórií dokumentov publikačnej činnosti
332
335
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020