Zuzana Breznoščáková (ed.), Peter Haľko (ed.)


Publikačná činnosť pracovníkov Prešovskej univerzity v Prešove za rok 2001ISBN 80-8068-125-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
  
7
8
  
Filozofická fakulta PU
8
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
84
  
Pedagogická fakulta PU
183
  
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta PU
209
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
232
  
Univerzitná knižnica PU
246
  
Centrum výpočtovej techniky PU
247
249
  
Filozofická fakulta PU
250
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
261
  
Pedagogická fakulta PU
271
  
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta PU
274
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
275
  
279
  
Príl. č. 1: Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov Prešovskej univerzity za rok 2001
280
  
Príl. č. 2: Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov Prešovskej univerzity za rok 2000
282
  
Príl. č. 3: Kódy kategórií dokumentov publikačnej činnosti
284
287
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020