Juraj Bača (ed.), Peter Haľko (ed.)


Snahy a výsledkyISBN 978-80-555-0555-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  

  
KRÁTKY ŽIVOTOPIS JUBILANTA
6
  
DE TE FABULLA NARRATUR (prof. R. Dupkala)
8

1.1  
UKRAJINCI VÝCHODNÉHO SLOVENSKA V STÁROČIACH I V SÚČASNOSTI
11
1.2  
LITERÁRNE SNAHY A VÝSLEDKY ZAKARPATSKÝCH UKRAJINCOV PO ROKU 1848 A ČESKOSLOVENSKÝCH UKRAJINCOV PO ROKU 1945
18
1.3  
VÝVOJ UKRAJINISTIKY NA SLOVENSKU PO ROKU 1945
27
1.4  
О VEDECKEJ A KULTÚRNEJ SPOLUPRÁCI UKRAJINCOV SLOVENSKA A UKRAJINY PO ROKU 1945
32
1.5  
LITERATÚRA AKO DOKUMENT DOBY
36

2.1  
SLOVANSTVO – PROBLÉM “VČERA, DNES I ZAJTRA“
45
2.2  
PREČO UKRAJINCI NEREAGUJÚ?
49
2.3  
SLOVO UKRAJINSKEJ INTELIGENCIE SR SLOVENSKEJ INTELIGENCII
52
2.4  
PREDPOKLADY POZITÍVNEHO ROZVOJA I HODNOTENIA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
55
2.5  
„AKCIA NITRA“ ALEBO O VZŤAHU NITRIANSKEJ SLOVAKISTIKY K PREŠOVSKEJ UKRAJINISTIKE
63
2.6  
LEBO JA SOM ČLOVEK..!
74
2.7  
SNAHY A VÝSLEDKY JURAJA BAČU (rozhovor s J. Jurčišinom)
78
2.8  
RESUMÉ - „AUTOMONOGRAFIA“
91

3.1  
ЮРІЙ БАЧА – БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК (ОКРЕМІ ВИДАННЯ)
115
3.2  
ПУБЛІЦИСТИЧНІ СТАТТІ
119
3.3  
ПОЕЗІЯ
136
3.4  
ПРОЗА
138
3.5  
КРИТИЧНІ СТАТТІ, РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ
141
3.6  
НАУКОВІ ТА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ПРАЦІ
149
3.7  
ПРАЦІ ЮРІЯ БАЧІ В ЕВІДЕНЦІЇ ПРЯШІВСЬКОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
158
3.8  
ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ
162
3.9  
УЧАСТЬ У НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ
165
3.10  
ВИСТУПИ НА РАДІО Й ПО ТЕЛЕБАЧЕННЮ ЗА КОРДОНОМ
170
3.11  
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
173

  
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020