Zuzana Breznoščáková (ed.), Peter Haľko (ed.)


Publikačná činnosť pracovníkov Prešovskej univerzity v Prešove za rok 2004ISBN 80-8068-345-X


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
  
8
10
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
10
  
Fakulta manažmentu PU
99
  
Fakulta športu PU
115
  
Fakulta zdravotníctva PU
124
  
Filozofická fakulta PU
143
  
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta PU
250
  
Pedagogická fakulta PU
287
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
313
  
Ústav národnostných štúdií a cudzích jazykov PU
336
  
Univerzitná knižnica PU
339
341
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
342
  
Fakulta zdravotníctva PU
359
  
Filozofická fakulta PU
360
  
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta PU
379
  
Pedagogická fakulta PU
383
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
387
  
Univerzitná knižnica PU
390
  
391
  
Príl. č. 1: Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov Prešovskej univerzity za rok 2004
392
  
Príl. č. 2: Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov Prešovskej univerzity za rok 2003
394
  
Príl. č. 3: Kódy kategórií dokumentov publikačnej činnosti
396
399
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020