Zuzana Karnišová (ed.), Peter Haľko (ed.)


Publikačná činnosť pracovníkov Prešovskej univerzity v Prešove za rok 2009ISBN 978-80-555-0224-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
  
5
7
  
Filozofická fakulta PU
8
  
Gréckokatolícka teologická fakulta PU
110
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
160
  
Fakulta manažmentu PU
234
  
Pedagogická fakulta PU
278
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
328
  
Fakulta športu PU
355
  
Fakulta zdravotníctva PU
372
  
Celouniverzitné pracoviská PU
403
421
  
Filozofická fakulta PU
422
  
Gréckokatolícka teologická fakulta PU
456
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
461
  
Fakulta manažmentu PU
477
  
Pedagogická fakulta PU
483
  
Fakulta športu PU
496
  
Fakulta zdravotníctva PU
498
  
Celouniverzitné pracoviská PU
502
  
509
  
Príl. č. 1: Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov PU za rok 2009
510
  
Príl. č. 2: Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov PU za rok 2008
512
  
Príl. č. 3: Kódy kategórií dokumentov publikačnej činnosti
514
517
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020