Zuzana Karnišová (ed.), Peter Haľko (ed.)


Publikačná činnosť pracovníkov Prešovskej univerzity v Prešove za rok 2008ISBN 978-80-555-0038-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
  
5
7
  
Filozofická fakulta PU
8
  
Gréckokatolícka teologická fakulta PU
105
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
142
  
Fakulta manažmentu PU
198
  
Pedagogická fakulta PU
244
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
277
  
Fakulta športu PU
291
  
Fakulta zdravotníctva PU
300
  
Celouniverzitné pracoviská PU
326
341
  
Filozofická fakulta PU
342
  
Gréckokatolícka teologická fakulta PU
385
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
388
  
Fakulta manažmentu PU
400
  
Pedagogická fakulta PU
406
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
417
  
Fakulta športu PU
420
  
Fakulta zdravotníctva PU
421
  
Celouniverzitné pracoviská PU
424
  
425
  
Príl. č. 1: Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov PU za rok 2008
426
  
Príl. č. 2: Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov PU za rok 2007
428
  
Príl. č. 3: Kódy kategórií dokumentov publikačnej činnosti
430
433
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020