Zuzana Breznoščáková (ed.), Peter Haľko (ed.)


Publikačná činnosť pracovníkov Prešovskej univerzity v Prešove za rok 2002ISBN 80-8068-206-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
  
8
10
  
Filozofická fakulta PU
10
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
67
  
Pedagogická fakulta PU
158
  
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta PU
180
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
216
  
Fakulta zdravotníctva PU
228
  
Univerzitná knižnica PU
230
  
Centrum výpočtovej techniky PU
231
233
  
Filozofická fakulta PU
234
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
247
  
Pedagogická fakulta PU
260
  
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta PU
266
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
267
  
269
  
Príl. č. 1: Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov Prešovskej univerzity za rok 2002
270
  
Príl. č. 2: Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov Prešovskej univerzity za rok 2001
272
  
Príl. č. 3: Kódy kategórií dokumentov publikačnej činnosti
274
277
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020