Zuzana Karnišová (ed.), Peter Haľko (ed.)


Publikačná činnosť pracovníkov Prešovskej univerzity v Prešove za rok 2007



ISBN 978-80-8068-855-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
  
4
7
  
Filozofická fakulta PU
8
  
Gréckokatolícka teologická fakulta PU
105
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
132
  
Fakulta manažmentu PU
196
  
Pedagogická fakulta PU
227
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
264
  
Fakulta športu PU
285
  
Fakulta zdravotníctva PU
297
  
Ústav digitálnych kompetencií PU
321
  
Ústav regionálnych a národnostných štúdií PU
323
  
Univerzitná knižnica PU
334
337
  
Filozofická fakulta PU
338
  
Gréckokatolícka teologická fakulta PU
374
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
377
  
Fakulta manažmentu PU
394
  
Pedagogická fakulta PU
399
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
413
  
Fakulta športu PU
420
  
Fakulta zdravotníctva PU
424
  
Ústav regionálnych a národnostných štúdií PU
425
  
Univerzitná knižnica PU
427
  
429
  
Príl. č. 1: Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov PU za rok 2007
430
  
Príl. č. 2: Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov PU za rok 2006
432
  
Príl. č. 3: Kódy kategórií dokumentov publikačnej činnosti
434
437




Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020