Zuzana Karnišová (ed.), Peter Haľko (ed.)


Publikačná činnosť pracovníkov Prešovskej univerzity v Prešove za rok 2010ISBN 978-80-555-0413-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5
7
  
Filozofická fakulta PU
8
  
Gréckokatolícka teologická fakulta PU
149
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
184
  
Fakulta manažmentu PU
235
  
Pedagogická fakulta PU
288
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
323
  
Fakulta športu PU
365
  
Fakulta zdravotníctva PU
379
  
Celouniverzitné pracoviská PU
414
431
  
Filozofická fakulta PU
432
  
Gréckokatolícka teologická fakulta PU
468
  
Fakulta humanitných a prírodných vied PU
471
  
Fakulta manažmentu PU
481
  
Pedagogická fakulta PU
487
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
498
  
Fakulta športu PU
499
  
Fakulta zdravotníctva PU
501
  
Celouniverzitné pracoviská PU
503
  
511
  
Príl. č. 1: Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov PU za rok 2010
512
  
Príl. č. 2: Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov PU za rok 2009
514
  
Príl. č. 3: Kódy kategórií dokumentov publikačnej činnosti
516
519
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020