Zuzana Breznoščáková (ed.), Peter Haľko (ed.)


Publikačná činnosť pracovníkov Prešovskej univerzity za rok 1997ISBN


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
5
  
ŠTATISTIKA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
51
52
  
ŠTATISTIKA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
66
67
  
ŠTATISTIKA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
79
80
  
ŠTATISTIKA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
83
84
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020