Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
ZUZANA BREZNOŠČÁKOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY ZA ROK 1997
UK
ZUZANA BREZNOŠČÁKOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 1998
UK
ZUZANA BREZNOŠČÁKOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 1999
UK
ZUZANA BREZNOŠČÁKOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2000
UK
ZUZANA BREZNOŠČÁKOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2001
UK
ZUZANA BREZNOŠČÁKOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2002
UK
ZUZANA BREZNOŠČÁKOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2003
UK
ZUZANA BREZNOŠČÁKOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2004
UK
ZUZANA BREZNOŠČÁKOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2005
UK
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2006
UK
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2007
UK
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2008
UK
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2009
UK
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2010
UK
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2011
UK
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2012
Kompletná bibliografia
UK
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2013
(Kompletná bibliografia)
UK
ZUZANA KARNIŠOVAPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2014
(Kompletná bibliografia)
UK
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2015
(Kompletná bibliografia)
UK
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2020
(Kompletná bibliografia)
UK