Zuzana Karnišová (ed.), Peter Haľko (ed.)


PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2013

(Kompletná bibliografia)ISBN 978-80-555-1231-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
4
5
221
261
345
441
494
552
572
616
641
  
Príl. č. 1: Prehľad publikačnej činnosti PU za rok 2013
642
  
Príl. č. 2: Kategórie evidencie publikačnej činnosti
644
  
Príl. č. 3: Kategórie EPČ, ktoré zohľadňuje MŠVVaŠ SR pri rozpise dotácií verejným vysokým školám
647
  
650
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020