Zuzana Karnišová (ed.), Peter Haľko (ed.)


PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2012

KOMPLETNÁ BIBLIOGRAFIAISBN 978-80-555-0854-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4
5
  
Filozofická fakulta
6
  
Gréckokatolícka teologická fakulta
203
  
Fakulta humanitných a prírodných vied
232
  
Fakulta manažmentu
284
  
Pedagogická fakulta
370
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
412
  
Fakulta športu
457
  
Fakulta zdravotníckych odborov
471
  
Celouniverzitné pracoviská
507
529
  
Filozofická fakulta
530
  
Gréckokatolícka teologická fakulta
540
  
Fakulta humanitných a prírodných vied
543
  
Fakulta manažmentu
545
  
Pedagogická fakulta
547
  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
549
  
Fakulta športu
552
  
Celouniverzitné pracoviská
553
  
556
  
Príl. č. 1: Prehľad publikačnej činnosti PU za rok 2012
557
  
Príl. č. 2: Prehľad publikačnej činnosti PU za rok 2011
559
  
Príl. č. 3: Kategórie evidencie publikačnej činnosti
561
  
Príl. č. 4: Zoskupenie kategórií EPČ podľa MŠVVaŠ SR
564
566
  
595
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020