14.12. - 23.09.


21.03. - 30.09.Publikačná činnosť PU


Online katalógy:


Legislatíva:

Kategórie publikačnej činnosti
Kategórie ohlasov na PČ 
Oblasti výskumu
Študijné odbory
Kategórie umeleckej činnosti
Kategórie ohlasov na UČ
Druhy umeleckej činnosti
Porovnanie kategórií EPC podľa Vyhlášky 397/2020 a Vyhlášky 456/2012

Formulár A - k registrácii publikačnej činnosti [online] Metodika
Formulár B - k registrácii ohlasov na publikačnú činnosť [online] Metodika
Formulár C - k registracii umeleckej činnosti [docx]
Formulár D - k registrácii ohlasov na umeleckú činnosť [docx]

Formulár k registrácii ohlasov na publikačnú činnosť platný do 31.12.2021


 
Výstupy PU:


Ďalšie odkazy:


Kontakt:

Študovňa publikačnej činnosti UK PU (otváracie hodiny)
Ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov
Tel.:051/7570152

 


27.04.2022