Pozvánky25.06.2019


06.03. - 27.09.


29.04. - 27.09.Publikačná činnosť PU


 Hodnotenie časopisov:


Online katalógy:


Legislatíva:

Príloha č. 1:  Kategórie publikačnej činnosti
Príloha č. 2:  Kategórie umeleckej činnosti
Príloha č. 3:  Kategórie ohlasov
Príloha č. 4:  Charakteristika vybraných pojmov
Formuláre k registrácii publikačnej činnosti - PDF, DOCX
Formuláre k registrácii ohlasov na publikačnú činnosť - PDF, DOCX

Formuláre k registracii umeleckej činnosti - PDFDOCX
Formuláre k registrácii ohlasov na publikačnú činnosť PDFDOCX


Výstupy a zoznamy:

Zoznam karentovaných časopisov je možné si prezrieť z portálu ISI Web of Knowledge®. Po kliknutí na voľbu select a database  vyberte Current Contents Connect® a pomocou voľby Browse Journals je možné vyhľadávať podľa počiatočného písmena z názvu časopisu, alebo podľa tématickej sekcie. Zoznam je možné prezerať len z počítačov na PU alebo cez vzdialený prístup - po prihlásení do systému EzProxy.

Ďalšia možnosť je vyhľadávanie časopisov pomocou stránky IP-SCIENCE, ktorá rozširuje služby WoS


Kontakt:

Študovňa publikačnej činnosti UK PU (otváracie hodiny)
Ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov
Tel.:051/7570152

 


02.06.2019