Publikačná činnosť PU


Online katalógy:


Legislatíva:

Kategórie a typ výstupu publikačnej činnosti (príl. č. 1)
Kategórie ohlasov na PČ (príl. č. 2)
Oblasti výskumu
Študijné odbory
Kategórie umeleckej činnosti (príl. č. 6)
Kategórie ohlasov na UČ (príl. č. 7)
Druhy umeleckej činnosti (príl. č. 5)
Porovnanie kategórií EPC podľa Vyhlášky 397/2020 a Vyhlášky 456/2012

Formulár A - k registrácii publikačnej činnosti [online] Metodika
Formulár B - k registrácii ohlasov na publikačnú činnosť [online] Metodika
Formulár C - k registracii umeleckej činnosti [docx]
Formulár D - k registrácii ohlasov na umeleckú činnosť [docx]

Formulár k registrácii ohlasov na publikačnú činnosť platný do 31.12.2021


 
Výstupy PU:


Ďalšie odkazy:


Kontakt:

Študovňa publikačnej činnosti UK PU (otváracie hodiny)
Ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov
Tel.:051/7570152

 


02.07.2024