08.03. - 14.04.


11.03. - 28.04.Formuláre


 
  Vyplniť online Stiahnuť
Vysporiadanie záväzkov voči UK PU    
Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov voči UK PU -Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti    
Formulár A - pre registráciu publikačnej činnosti
Formulár B - pre registráciu ohlasov na publikačnú činnosť
Formulár C - pre registráciu umeleckej činnosti -
Formulár D - pre registráciu ohlasov na umeleckú činnosť -Elektronické publikovanie v Digitálnej knižnici UK PU    
Žiadosť o elektronické publikovanie dokumentu v DK UK PU -
Žiadosť o vyradenie dokumentu z DK UK PU  -
Recenzný posudok knižnej publikácie -
Súhlas so zverejnením príspevku v zborníku -
Súhlas so spracovaním osobných údajov (SK) -
Súhlas so spracovaním osobných údajov (EN) -Nákup dokumentov do fondu UK PU    
Žiadanka na nákup publikácií
Žiadanka na nákup periodíkMedziknižničná výpožičná služba    
Žiadanka na MVS pre používateľa UK PU - kniha
Žiadanka na MVS pre používateľa UK PU - článok
Žiadanka na MVS pre knižnice - kniha -
Žiadanka na MVS pre knižnice - článok -Rešerše    
Žiadanka na rešeršSkenovacie služby    
Žiadanka na skenovacie služby pre používateľa UK PU - kniha -
Žiadanka na skenovacie služby pre používateľa UK PU - článok -
     

   

09.09.2022